Zobacz również Nowe domy w Kołobrzegu Zabudowa szeregowa
tel. 793 100 105
PL

Spółka KAPITAŃSKA INVEST s.c.dokłada wszelkich starań, aby chronić wszystkie dane osobowe, które są przez przetwarzane przez naszą spółkę.

1. Dane Osobowe:

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest Spółka KAPITAŃSKA INVEST s.c  z siedzibą przy ulicy Spacerowej 12/5, 78-132 Grzybowo.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach, które są określone przepisami według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.„RODO”), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie prawo telekomunikacyjne oraz postanowieniach niniejszej polityki.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest to konieczne, jeżeli chcemy wysłać zapytanie ofertowe. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe, które zostały udostępnione za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej. Mogą być to:

– Imię i nazwisko

– Adres e-mail

– Numer telefonu

– Treść zapytania

Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.posesjakapitanska.pl (telefon, adres e-mail itd.) dane przetwarzamy wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, ich właściciel zawsze jest proszony o wyrażenie na to zgody.

Dane osobowe, które zgromadzi Administrator mogą być wykorzystane i przekazane:

tylko i wyłącznie odpowiednim organom państwowym.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Administrator stosuje odpowiednie środki, które zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników.

Każdy użytkownik posiada prawo do :

dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,

żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień wskazanych w punktach  1, 2 i 3 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli KAPITAŃSKA INVEST s.c  z siedzibą przy ulicy Spacerowej 12/5, 78-132 Grzybowo. Osoba której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres naszego biura: sprzedaz@posesjakapitanska.pl .

Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dane są przetwarzane tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na przykład w zakresie zobowiązań podatkowych, lub w zakresie rękojmi i gwarancji wynikających z zawartej umowy).

W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych użytkownik ma prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2. Dane Osobowe:

Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Administrator informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności związanymi z użytkowaniem serwisu posesjakapitanska.pl prosimy kierować pytania na adres e-mail: sprzedaz@posesjakapitanska.pl

3. Pliki Cookies

Administrator informuje, iż serwis  gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Administrator informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe dane na temat urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

Administrator informuje, iż w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W celach analitycznych oraz marketingowych wykorzystujemy pliki Cookies od dostawców rozwiązań:

– Google Analytics (analityka ruchu) (Administrator: Google Inc z siedzibą w USA),

– Google AdWords (reklama remarketingowa) (Administrator: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

– Facebook (reklama remarketingowa oraz wyświetlanie postów) (Administrator: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika.

Administrator informuje, iż przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Administrator informuje, iż użytkownik serwisu zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Administrator informuje, iż Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator KAPITAŃSKA INVEST s.c. z siedzibą przy ulicy Spacerowej 12/5, 78-132 Grzybowo

Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

4. Przekazywanie danych osobowych

Dostawcy usług:

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu oraz obsługi zleceń. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Podmioty przetwarzające to firmy działające na nasze zlecenie, firmy hostingowe, systemy CRM, system fakturowy, firmy współpracujące przy realizacji zleceń. Administratorzy to firmy które nie działają wyłącznie na nasze zlecenie, realizujące również własne cele i sposoby wykorzystania Państwa danych. Dostawcy zlokalizowani są na obszarze EOG oraz poza (np. USA).

Organy Państwowe:

Udostępniamy odpowiednie dane, uprawnionym organom Państwowym na mocy obowiązującego prawa, w przypadku wystąpienia danego organu państwowego o takie dane.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży.

Dane inwestora
ul. Spacerowa 12/5, 78-132 Grzybowo

Napisz do nas!